آخرین خبرها

آخرین مطالب

آنچه در زمینه اقتصادی عمل کرده ایم یک نسخه مخلوط است

آیت الله خامنه ای

 اگر ما در زمینه اقتصادى و در زمینه تشکیلات ادارى هم توصیه اسلام را دقیقاً عمل مى‌کردیم، یقیناً وضعمان بهتر از این بود ما آنچه را که در زمینه‌هاى اقتصادى عمل کرده‌ایم، متأسفانه یک نسخه مخلوط است. چیزهایى از اسلام در آن هست؛ اما مخلوط دارد. آن بخشِ مخلوط شده، براى ...

بیشتر بخوانید »